Sněmovní tisk 399
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Jiří Mašek, Radek Koten, Jan Bartošek, Hana Aulická Jírovcová) předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 14. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0399.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2019 jako tisk 399/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 190/19, PID ALBSB9HBL21Q.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: mzdové tarify, odměňování, polovojenské síly, rovnocenné odměňování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)