Sněmovní tisk 406
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 19. 2. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0406.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2019 jako tisk 406/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 209/19, PID ALBSB9LJ2NW5.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 21. 1. 2020 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, odpovědnost, orgány veřejné správy, právnická osoba, škoda, státní úředník, veřejný majetek, zákonnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)