Sněmovní tisk 424
Novela z. - antidiskriminační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Červíčková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 424/0 dne 13. 3. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0424.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 4. 2019 jako tisk 424/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 265/19, PID ALBSBAD9ESR6.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3277Monika Červíčková15501-23337.docx (15 KB) / PDF (268 KB, 2 strany) 5. 9. 2019 v 15:20:37
3323Monika Červíčková15547-23405.docx (27 KB) / PDF (321 KB, 9 stran) 11. 9. 2019 v 11:30:10


Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, občanskoprávní žaloba, rovné zacházení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)