Sněmovní tisk 446
N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Profant O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 2. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0446.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2019 jako tisk 446/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 335/19, PID KORNBAWHNEA0.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: elektronická správa, obchodní rejstřík, společnost s ručením omezeným, založení společnosti, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)