Sněmovní tisk 449
Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2019 jako tisk 449/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 198/19, PID KORNB8REU8TG.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Zpravodajem určen Mgr. Karel Krejza.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 16. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 449/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 272, usnesení č. 780).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Slovensko, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vzdušný prostorISP (příhlásit)