Sněmovní tisk 483
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 15. 5. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 220/19, PID KORNB6VFASX6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 651).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 483/5, který byl rozeslán 1. 10. 2019 v 11:53.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 483/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 308, usnesení č. 790).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2019.
  Zákon Senátem schválen 12. 12. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 3. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3217Jana Mračková Vildumetzová15441-23234.odt (11 KB) / PDF (79 KB, 3 strany) 22. 8. 2019 v 11:40:20
3225Petr Třešňák15449-23245.docx (7 KB) / PDF (200 KB, 3 strany) 26. 8. 2019 v 08:36:58
3226Petr Třešňák15450-23246.docx (7 KB) / PDF (175 KB, 2 strany) 26. 8. 2019 v 08:37:38
3227Petr Třešňák15451-23247.docx (9 KB) / PDF (195 KB, 4 strany) 26. 8. 2019 v 08:38:10
3294Dana Balcarová15518-23357.doc (42 KB) / PDF (195 KB, 3 strany) 9. 9. 2019 v 17:26:16
3295Dana Balcarová15519-23358.doc (43 KB) / PDF (201 KB, 3 strany) 9. 9. 2019 v 17:26:45
3296Dana Balcarová15520-23359.doc (45 KB) / PDF (191 KB, 4 strany) 9. 9. 2019 v 17:27:14
3303Jan Schiller15527-23375.doc (33 KB) / PDF (204 KB, 2 strany)
15527-23376.doc (36 KB) / PDF (229 KB, 3 strany)
15527-23377.docx (14 KB) / PDF (205 KB, 2 strany)
 10. 9. 2019 v 14:12:54
3304Jan Schiller15528-23378.doc (36 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 10. 9. 2019 v 14:15:31
3305Jan Schiller15529-23379.docx (14 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 10. 9. 2019 v 14:16:44
3306Jan Schiller15530-23380.doc (33 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 10. 9. 2019 v 14:17:34
3321Vojtěch Munzar15545-23404.docx (206 KB) / PDF (329 KB, 2 strany) 11. 9. 2019 v 11:04:33
3324Jan Zahradník15548-23406.docx (20 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 11. 9. 2019 v 12:05:46
3330Petr Třešňák15554-23413.docx (6 KB) / PDF (170 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 13:59:45
3332Petr Třešňák15556-23414.docx (7 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 14:34:47
3333Petr Třešňák15557-23416.docx (13 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 14:48:50
3339Jan Čižinský15563-23425.docx (197 KB) / PDF (557 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 18:51:32


Deskriptory EUROVOCu: emisní povolenka, obchodování s emisemi, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, systém EU pro obchodování s emisemi, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)