Sněmovní tisk 490
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 490/0 dne 23. 5. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1041/18, PID ALBSB4TG8XJX.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 693).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 490/3, který byl rozeslán 27. 9. 2019 v 9:42.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 1. 11. 2019 na 37. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 242, usnesení č. 771).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2019.
  Návrh zákona 5. 12. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 490/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 490/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 364, usnesení č. 855).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 363/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3245Aleš Juchelka15469-23301.doc (197 KB) / PDF (766 KB, 20 stran) 2. 9. 2019 v 12:52:55
3259Pavla Golasowská15483-23318.docx (19 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 4. 9. 2019 v 17:00:41
3298Olga Richterová15522-23361.docx (38 KB) / PDF (381 KB, 6 stran) 10. 9. 2019 v 13:27:07
3299Olga Richterová15523-23365.docx (23 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 10. 9. 2019 v 13:28:02
3300Olga Richterová15524-23366.docx (22 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 10. 9. 2019 v 13:28:36
3301Olga Richterová15525-23367.docx (19 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 10. 9. 2019 v 13:29:04
3313Jan Bauer15537-23391.doc (47 KB) / PDF (388 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 09:18:42
3320Jan Chvojka15544-23401.docx (14 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 11. 9. 2019 v 10:21:24
3336Markéta Pekarová Adamová15560-23420.docx (32 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 17:33:50
3424Jana Pastuchová15648-23548.doc (83 KB) / PDF (353 KB, 4 strany) 24. 9. 2019 v 15:55:16
3463Jana Pastuchová15687-23592.doc (86 KB) / PDF (364 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 11:52:52
3469Olga Richterová15693-23599.docx (20 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 14:23:53


Deskriptory EUROVOCu: hlídání dětí, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky, sociální zabezpečení, správní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)