Sněmovní tisk 556
Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 26. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 345/19, PID KORNB5ZDUQCE.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2020 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2020 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 556/7, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:34.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 556/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16., 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 1239).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Návrh zákona 16. 11. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 556/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 556/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 18, usnesení č. 1376).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 224 pod číslem 544/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4557Petr Bendl16781-25424.docx (44 KB) / PDF (364 KB, 12 stran) 11. 3. 2020 v 08:54:09
4561Jakub Janda16785-25432.docx (40 KB) / PDF (242 KB, 2 strany) 11. 3. 2020 v 16:06:16
4562Jakub Janda16786-25433.docx (40 KB) / PDF (262 KB, 2 strany) 11. 3. 2020 v 16:06:44
4963Dana Balcarová17187-25997.doc (45 KB) / PDF (373 KB, 5 stran)
17187-26000.doc (31 KB) / PDF (290 KB, 3 strany)
 20. 4. 2020 v 20:26:41
4964Dana Balcarová17188-26006.doc (45 KB) / PDF (373 KB, 5 stran) 20. 4. 2020 v 20:31:34
4965Dana Balcarová17189-26007.doc (31 KB) / PDF (290 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 20:32:50
4972Margita Balaštíková17196-26014.docx (20 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 21. 4. 2020 v 08:33:31
5102Marian Jurečka17326-26219.docx (22 KB) / PDF (310 KB, 5 stran) 30. 4. 2020 v 14:21:45
5142Jana Krutáková17366-26277.docx (24 KB) / PDF (325 KB, 9 stran) 5. 5. 2020 v 14:25:46
5144Jana Krutáková17368-26279.docx (17 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 14:27:03
5181Jan Schiller17405-26333.docx (18 KB) / PDF (278 KB, 6 stran) 6. 5. 2020 v 10:44:02
5182Jan Schiller17406-26334.doc (34 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 10:44:42
5369Jana Krutáková17593-26656.docx (22 KB) / PDF (264 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 19:10:29
5370Jana Krutáková17594-26657.docx (18 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 26. 5. 2020 v 19:11:26
5537Radek Holomčík17761-26860.docx (235 KB) / PDF (310 KB, 5 stran) 3. 6. 2020 v 13:59:03
5738Jaroslav Holík17962-27113.docx (22 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 16:44:08
5784Petr Bendl18008-27206.docx (29 KB) / PDF (361 KB, 4 strany) 17. 6. 2020 v 10:56:40
5804Vojtěch Munzar18028-27229.docx (23 KB) / PDF (278 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 12:47:20
5815Radek Holomčík18039-27240.docx (1 MB) / PDF (199 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 16:34:54
5816Radek Holomčík18040-27241.docx (13 KB) / PDF (338 KB, 8 stran) 17. 6. 2020 v 16:55:11
5818Marie Pěnčíková18042-27244.DOCX (18 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 18. 6. 2020 v 08:12:58
5820Marian Jurečka18044-27245.docx (31 KB) / PDF (253 KB, 6 stran) 18. 6. 2020 v 09:54:24
5821Marian Jurečka18045-27247.docx (33 KB) / PDF (261 KB, 7 stran) 18. 6. 2020 v 09:56:33
5822Marian Jurečka18046-27250.docx (28 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 18. 6. 2020 v 09:58:07
5823Marian Jurečka18047-27251.docx (31 KB) / PDF (265 KB, 7 stran) 18. 6. 2020 v 09:59:47
5824Marian Jurečka18048-27252.docx (28 KB) / PDF (243 KB, 4 strany) 18. 6. 2020 v 10:01:02
5825Marian Jurečka18049-27253.docx (32 KB) / PDF (256 KB, 8 stran) 18. 6. 2020 v 10:02:25
5826Marian Jurečka18050-27254.docx (30 KB) / PDF (252 KB, 6 stran) 18. 6. 2020 v 10:03:40
5829Stanislav Grospič18053-27257.doc (23 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 18. 6. 2020 v 11:51:35


Deskriptory EUROVOCu: atmosférické podmínky, ochrana vod, prevence environmentálních rizik, přírodní riziko, rozvod vody, sucho, vodní zdroje

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)