Sněmovní tisk 606
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2021 a 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2019 jako tisk 606/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 790/19, PID KORNBGHBYWOO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 606/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 844).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)