Sněmovní tisk 618
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci vlastnické politiky státu

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci vlastnické politiky státu
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 1. 8. 2019
Odesláno adresátovi: 5. 8. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 10. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 10. 2019 jako tisk 618/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17., 24. 10. 2019 na 35. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: komerční firma, příjmová politika, spoluvlastnictví, vedoucí pracovník, veřejný majetek, vlastnictvíISP (příhlásit)