Sněmovní tisk 631
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 10. 2019 jako tisk 631/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 870/19, PID ALBSBFUGUGP1.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 10. 2019 (usnesení č. 232).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 631/1 rozesláno poslancům 14. 11. 2019.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 631/2 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 18. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 631/3 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)