Sněmovní tisk 65
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 25. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0065.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2018 jako tisk 65/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 126/18, PID ALBSAVDFVPMV.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: politická morálka, politické chování, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)