Sněmovní tisk 676
Vl.n.z.o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 18. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 708/19, PID KORNBB3C7RKS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schiller a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 912).
  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 676/9, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:29.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 8. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1241).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Návrh zákona 16. 11. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1377).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 222 pod číslem 541/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4650Antonín Staněk16874-25566.docx (40 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 24. 3. 2020 v 14:29:33
4950Petr Dolínek17174-25979.docx (15 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 14:52:54
5328Vojtěch Munzar17552-26599.docx (20 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 10:38:27
5566Jan Schiller17790-26901.doc (37 KB) / PDF (224 KB, 4 strany) 9. 6. 2020 v 00:42:30
5567Jan Schiller17791-26902.doc (69 KB) / PDF (333 KB, 8 stran) 9. 6. 2020 v 00:43:10
5568Jan Schiller17792-26903.doc (40 KB) / PDF (226 KB, 5 stran) 9. 6. 2020 v 00:43:52
5569Jan Schiller17793-26904.doc (127 KB) / PDF (400 KB, 10 stran) 9. 6. 2020 v 00:45:50
5590Marian Jurečka17814-26939.docx (535 KB) / PDF (969 KB, 6 stran) 10. 6. 2020 v 11:20:31
5647František Elfmark17871-27003.docx (28 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:00:57
5648František Elfmark17872-27004.docx (25 KB) / PDF (299 KB, 13 stran) 11. 6. 2020 v 20:02:21
5649František Elfmark17873-27005.docx (10 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:02:53
5650František Elfmark17874-27006.docx (9 KB) / PDF (162 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:03:18
5651František Elfmark17875-27007.docx (9 KB) / PDF (169 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:04:30
5652František Elfmark17876-27008.docx (7 KB) / PDF (157 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:05:17
5653František Elfmark17877-27009.docx (9 KB) / PDF (190 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:05:57
5654František Elfmark17878-27010.docx (7 KB) / PDF (169 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:06:32
5655František Elfmark17879-27011.docx (13 KB) / PDF (217 KB, 4 strany) 11. 6. 2020 v 20:07:03
5656František Elfmark17880-27012.docx (297 KB) / PDF (256 KB, 6 stran) 11. 6. 2020 v 20:08:33
5657František Elfmark17881-27013.docx (11 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:09:04
5658František Elfmark17882-27014.docx (10 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:09:40
5659František Elfmark17883-27015.docx (7 KB) / PDF (170 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:10:04
5708Josef Kott17932-27072.DOCX (16 KB) / PDF (326 KB, 1 strana) 16. 6. 2020 v 10:05:43
5709Josef Kott17933-27073.docx (28 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 10:21:43
5740František Elfmark17964-27119.docx (176 KB) / PDF (326 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 17:12:30
5741František Elfmark17965-27120.docx (27 KB) / PDF (408 KB, 11 stran) 16. 6. 2020 v 17:13:19
5750Jana Krutáková17974-27128.docx (36 KB) / PDF (537 KB, 10 stran) 17. 6. 2020 v 08:46:00
5751Jana Krutáková17975-27129.docx (20 KB) / PDF (322 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 08:47:01
5753František Elfmark17977-27131.docx (8 KB) / PDF (296 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 08:57:07
5766Marie Pěnčíková17990-27174.docx (33 KB) / PDF (349 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 09:57:32
5767Jana Krutáková17991-27175.docx (25 KB) / PDF (297 KB, 8 stran) 17. 6. 2020 v 09:58:29
5770Jana Krutáková17994-27178.docx (18 KB) / PDF (306 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 09:59:23
5774František Elfmark17998-27184.docx (10 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 10:11:37
5778František Elfmark18002-27198.docx (28 KB) / PDF (408 KB, 11 stran) 17. 6. 2020 v 10:27:06
5782Markéta Pekarová Adamová18006-27202.docx (26 KB) / PDF (384 KB, 6 stran) 17. 6. 2020 v 10:42:18
5791Jan Čižinský18015-27217.docx (21 KB) / PDF (270 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:40:57
5792Jan Čižinský18016-27218.docx (20 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 11:42:26
5793Jan Čižinský18017-27219.docx (21 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:45:27
5794Jan Čižinský18018-27220.docx (19 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 11:46:07
5795Jan Čižinský18019-27221.docx (20 KB) / PDF (251 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:46:42
5796Jan Čižinský18020-27222.docx (20 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 11:47:28
5799Jan Schiller18023-27224.docx (21 KB) / PDF (285 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 11:54:02
5805Jan Čižinský18029-27230.docx (20 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 13:04:41
5807Petr Dolínek18031-27232.docx (29 KB) / PDF (334 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 14:05:58
5808Petr Dolínek18032-27234.docx (17 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 14:14:30
5809Marian Jurečka18033-27235.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 14:20:19
5810Jana Krutáková18034-27236.docx (25 KB) / PDF (527 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 14:31:13
5811Zbyněk Stanjura18035-27237.docx (28 KB) / PDF (299 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 15:15:52


Související tisk: 678 (Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (88)

Je navržen k změně (1)ISP (příhlásit)