Sněmovní tisk 695
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Gajdůšková A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 695/0 dne 8. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0695.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 28. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 1. 2020 jako tisk 695/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 55/20, PID ALBSBKPG7XWM.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2020 (usnesení č. 262). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1695).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 695/3, který byl rozeslán 9. 7. 2021 v 14:21.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 7. 2021 na 113. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 10, usnesení č. 1760).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 330/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8827Olga Richterová21051-31867.docx (19 KB) / PDF (326 KB, 2 strany) 9. 7. 2021 v 11:28:40


Deskriptory EUROVOCu: ošetřovatelská péče, otcovská dovolená, péče o postižené osoby, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)