Sněmovní tisk 733
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Polanský, Jaroslav Faltýnek, Pavel Pustějovský, Zbyněk Stanjura, Věra Kovářová, Helena Langšádlová, Květa Matušovská, Petr Dolínek, Pavel Bělobrádek, Radim Fiala) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Polanský O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 27. 1. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0733.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 2. 2020 jako tisk 733/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 125/20, PID ALBSBLAJFSVK.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2020 (usnesení č. 271). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1565). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 195, usnesení č. 1565).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 190/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)