Sněmovní tisk 737
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Růžička P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 737/0 dne 30. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0737.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 3. 2020 jako tisk 737/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 154/20, PID ALBSBLFH9UPS.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: armáda, hospodářská podpora, podnikavost, veřejné vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)