Sněmovní tisk 784
Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 19. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414710784/0 dne 19. 3. 2020.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5600.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 1003).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 133/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4592Lucie Šafránková16816-25480.docx (20 KB) / PDF (304 KB, 4 strany) 20. 3. 2020 v 17:17:42
4594Marian Jurečka16818-25484.docx (19 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 23. 3. 2020 v 10:07:56
4595Marian Jurečka16819-25485.docx (18 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 23. 3. 2020 v 10:11:20
4596Marian Jurečka16820-25486.docx (19 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 23. 3. 2020 v 10:12:30
4597Marian Jurečka16821-25487.docx (34 KB) / PDF (316 KB, 11 stran) 23. 3. 2020 v 10:13:31
4598Marian Jurečka16822-25488.docx (22 KB) / PDF (250 KB, 5 stran) 23. 3. 2020 v 10:14:29
4599Marian Jurečka16823-25489.docx (20 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 23. 3. 2020 v 10:15:21
4600Marian Jurečka16824-25490.docx (20 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 23. 3. 2020 v 10:16:24
4601Marian Jurečka16825-25491.docx (18 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 23. 3. 2020 v 10:17:19
4603Jana Pastuchová16827-25495.docx (14 KB) / PDF (177 KB, 3 strany) 23. 3. 2020 v 11:58:38
4604Roman Sklenák16828-25497.docx (12 KB) / PDF (155 KB, 1 strana) 23. 3. 2020 v 17:51:09
4607Olga Richterová16831-25503.docx (14 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 23. 3. 2020 v 19:19:34
4608Olga Richterová16832-25504.docx (23 KB) / PDF (239 KB, 6 stran) 23. 3. 2020 v 19:20:49
4609Olga Richterová16833-25506.docx (19 KB) / PDF (216 KB, 4 strany) 23. 3. 2020 v 19:41:19
4610Olga Richterová16834-25507.docx (13 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 23. 3. 2020 v 19:42:25
4611Olga Richterová16835-25508.docx (18 KB) / PDF (239 KB, 7 stran) 23. 3. 2020 v 19:43:16
4617Jan Bauer16841-25524.docx (17 KB) / PDF (225 KB, 4 strany) 24. 3. 2020 v 08:04:54
4628Markéta Pekarová Adamová16852-25542.docx (22 KB) / PDF (550 KB, 5 stran)
16852-25543.docx (22 KB) / PDF (553 KB, 5 stran)
 24. 3. 2020 v 10:35:50
4629Markéta Pekarová Adamová16853-25544.docx (22 KB) / PDF (553 KB, 5 stran) 24. 3. 2020 v 10:43:22
4631Marian Jurečka16855-25546.docx (18 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:03:29
4632Marian Jurečka16856-25547.docx (18 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:04:32
4648Lukáš Kolářík16872-25564.docx (7 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 12:28:04
4649Lukáš Kolářík16873-25565.docx (14 KB) / PDF (201 KB, 3 strany) 24. 3. 2020 v 14:27:17


Deskriptory EUROVOCu: dítě, domácí péče, mateřská škola, příspěvek na péči, sociální dávky, sociální zabezpečení, základní vzděláníISP (příhlásit)