Sněmovní tisk 798
Vl.n.z. o úpravách v oblasti dávek státní soc. podpory

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 27. 3. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 269/20, PID KORNBN2KFYDD.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 31. 3. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 44).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5601.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 76, usnesení č. 1025).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 9. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 160/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4763Olga Richterová16987-25751.docx (19 KB) / PDF (197 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 18:52:52
4817Alena Gajdůšková17041-25809.docx (27 KB) / PDF (269 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 10:22:14


Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)