Sněmovní tisk 83
Novela z. o směnárenské činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 83/0 dne 14. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0083.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 83/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 178/18, PID KORNAW5GK36L.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, devizová politika, peníze, směnečné právo, směnitelnost měny, vypovědění smlouvy, zahraniční cestovní ruch, zahraniční měna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)