Sněmovní tisk 837
Novela z. o řízení motorových vozidel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Ožanová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 837/0 dne 23. 4. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0837.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2020 jako tisk 837/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 513/20, PID ALBSBP5LT63B.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 9. 3. 2021 určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA (usnesení č. 1566).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1566). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 199, usnesení č. 1566).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 191/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, dopravní školení, jednostopé vozidlo, řidičský průkaz, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)