Sněmovní tisk 87
Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 87/0 dne 14. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0087.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 87/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 182/18, PID ALBSAW2HUX6G.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: hromadné stravování, kouření, tabák, zdravotní politika, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)