Sněmovní tisk 871
Novela z. o ekologickém zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 871/0 dne 21. 5. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 301/20, PID KORNBL2BY8VT.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: biopotravina, ekologické zemědělství, environmentální politika, chov dobytka, kontrola kvality zemědělských výrobků, národní zemědělská politika, označení výrobku, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)