Sněmovní tisk 883
N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Holomčík R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 883/0 dne 8. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0883.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 883/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 758/20, PID ALBSBQMGFSU2.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: integrace postižených osob, odborná kvalifikace, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)