Sněmovní tisk 902
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Matyášová, Andrea Brzobohatá, Aleš Juchelka, Eva Fialová, Iva Kalátová, Monika Červíčková, David Kasal; k návrhu se připojili: Marek Novák) předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Matyášová E. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 902/0 dne 22. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0902.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2020 jako tisk 902/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 806/20, PID ALBSBQWQWMAR.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, ošetřovatelská péče, pracovní právo, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)