Sněmovní tisk 917
Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Chvojka J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 917/0 dne 29. 6. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0917.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2020 jako tisk 917/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 842/20, PID ALBSBR59GJP2.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, lékárník, odškodnění, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)