Sněmovní tisk 929
Změny z roku 2018 k Úmluvě MOP o práci na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018 spolu se stanoviskem vlády k nim

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 2020 jako tisk 929/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 482/20, PID ALBSBN4FDMTG.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Zpravodajem určena Mgr. Jana Pastuchová.

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní organizace práce, námořní doprava, posádka, pracovní podmínkyISP (příhlásit)