Sněmovní tisk 943
N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Válek V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 13. 7. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0943.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 943/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 851/20, PID ALBSBRKGWC5V.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2020 na 58. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1258). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 261, usnesení č. 1258).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 482/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, oběť, odškodnění, Organizace Varšavské smlouvy, vojenská okupaceISP (příhlásit)