Sněmovní tisk 945
Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 13. 7. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 475/20, PID ALBSBLSC6FWS.


    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 2. 2021.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 63)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, chemický výrobek, nebezpečná látka, předmět podnikání, přibližování legislativy, veřejná bezpečnost, výbušnina

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)