Sněmovní tisk 947
Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 947/0 dne 21. 7. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0947.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 947/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 929/20, PID ALBSBRSHE5WY.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, podpora zaměstnanosti, pojistné, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)