Sněmovní tisk 990
Novela z. o ochraně zaměstnanců - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 2. 9. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 909/20, PID ALBSBQ6KVA69.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Eva Fialová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: mzda, ochrana pracovních příležitostí, rovné zacházení, solventnost, zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)