Sněmovní tisk 997
Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 dne 2. 9. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1230).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům (usnesení č. 1274).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 997/2, který byl rozeslán 20. 10. 2020 v 19:46.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 1325).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 10. 2020.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 193 pod číslem 469/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6319Marian Jurečka18543-28289.docx (26 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 29. 9. 2020 v 13:48:59
6320Marian Jurečka18544-28290.docx (26 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 29. 9. 2020 v 13:50:09
6321Marian Jurečka18545-28291.docx (27 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 29. 9. 2020 v 13:50:52
6322Marian Jurečka18546-28292.docx (28 KB) / PDF (252 KB, 3 strany) 29. 9. 2020 v 13:51:48
6493Tomáš Martínek18717-28604.docx (13 KB) / PDF (481 KB, 7 stran) 20. 10. 2020 v 11:24:14
6497Václav Klaus18721-28607.docx (176 KB) / PDF (416 KB, 6 stran) 20. 10. 2020 v 12:18:05
6498Václav Klaus18722-28608.docx (176 KB) / PDF (431 KB, 6 stran) 20. 10. 2020 v 12:26:34
6506Věra Kovářová18730-28616.docx (51 KB) / PDF (519 KB, 16 stran) 22. 10. 2020 v 12:27:32
6516Jan Bauer18740-28626.docx (23 KB) / PDF (267 KB, 6 stran) 20. 10. 2020 v 15:11:21
6517Mikuláš Ferjenčík18741-28627.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 15:18:41
6522Mikuláš Ferjenčík18746-28632.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 15:48:38
6524Mikuláš Ferjenčík18748-28633.docx (14 KB) / PDF (189 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 15:53:24


Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, epidemie, finanční pomoc

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)