Sněmovní tisk 1095
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 23. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 23. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 84).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1095/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2020 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2020 na 74. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 26. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2020 na 74. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 1371).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 16, dokument 16/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 12. 2020 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 16/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 58).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 12. 2020 poslancům jako tisk 1095/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 12. 2020 poslancům jako tisk 1095/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1423).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 240 pod číslem 584/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6909Marian Jurečka19133-29180.doc (55 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 26. 11. 2020 v 09:50:52
6910Marian Jurečka19134-29181.doc (48 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 26. 11. 2020 v 11:04:32
6912Vojtěch Munzar19136-29183.docx (17 KB) / PDF (227 KB, 4 strany) 26. 11. 2020 v 11:20:34
6913Jan Hrnčíř19137-29184.docx (15 KB) / PDF (275 KB, 1 strana) 26. 11. 2020 v 12:19:21


Deskriptory EUROVOCu: daňová asignace, epidemie, osvobození od daní, pivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)