Sněmovní tisk 1152
Novela z. - krizový zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1152/0 dne 9. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 117/21, PID KORNBXXEAPQW.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 95).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • PS

  Projednávání bylo zahájeno 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo schváleno.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 3. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 99)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7377Dominik Feri19601-29900.docx (17 KB) / PDF (282 KB, 2 strany) 9. 2. 2021 v 14:14:27
7396Jan Hrnčíř19620-29921.docx (14 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 10. 2. 2021 v 10:12:07


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, krizové řízení, orgány veřejné správy, pokuta, seznam, správní delikt, trestný čin, zákaz výkonu povolání

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)1152/0
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1152/0


ISP (příhlásit)