Sněmovní tisk 1153
Vl.n.z.o mimořádném přísp.zaměstnanci při nařízené karanténě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1153/0 dne 9. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 80/21, PID ALBSBXLGK4CT.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 95).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2021 na 83. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2021 na 83. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 7471.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2021 na 83. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 19, usnesení č. 1516).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 23. 2. 2021 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 2021 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 2. 2021 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 119).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1153/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1153/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 2. 2021 na 88. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7397Olga Richterová19621-29923.docx (20 KB) / PDF (312 KB, 4 strany) 10. 2. 2021 v 10:32:13
7399Olga Richterová19623-29924.docx (20 KB) / PDF (322 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 10:33:09
7400Olga Richterová19624-29925.docx (18 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 10. 2. 2021 v 10:33:48
7445Lucie Šafránková19669-29976.docx (28 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 11. 2. 2021 v 08:09:21
7446Lucie Šafránková19670-29977.docx (26 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 11. 2. 2021 v 08:09:54
7447Jan Chvojka19671-29978.docx (28 KB) / PDF (296 KB, 4 strany) 11. 2. 2021 v 09:01:03
7448Alena Gajdůšková19672-29979.docx (49 KB) / PDF (429 KB, 24 stran) 11. 2. 2021 v 09:01:41
7451Alena Gajdůšková19675-29984.docx (32 KB) / PDF (275 KB, 7 stran) 11. 2. 2021 v 10:11:43
7460Olga Richterová19684-29991.docx (20 KB) / PDF (320 KB, 3 strany) 11. 2. 2021 v 12:59:08


Deskriptory EUROVOCu: podpora v nezaměstnanosti, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, zaměstnavatel, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)