Sněmovní tisk 1205
Novela z. o mim.přísp.zaměstnanci při nařízené karanténě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1205/0 dne 19. 4. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 4. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 108).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 4. 2021.
  Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1623).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 4. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 86, dokument 86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 27. 4. 2021 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 86/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 4. 2021 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 86/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2021 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 178).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 30. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 182/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, finanční pomoc, infekční nemoc, příjem, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
121/2021novelizujeZákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě1205/0


ISP (příhlásit)