Sněmovní tisk 1216
Písemná interpelace J. Jakoba na K. Havlíčka ve věci informace k žádosti o prodloužení udělené výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj pro ŘSD ČR do 31. prosince 2023

Dokument

Autor: Jan Jakob

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Jakoba na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci informace k žádosti o prodloužení udělené výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky do 31. prosince 2023
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 14. 4. 2021
Odesláno adresátovi: 15. 4. 2021
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13. 5. 2021

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 2021 jako tisk 1216/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 17. 6. 2021 na 104. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 8. 7. 2021 na 111. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 16. 9. 2021 na 118. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, veřejná zakázkaISP (příhlásit)