Sněmovní tisk 129
N.z. - nominační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 21. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0129.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2018 jako tisk 129/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 291/18, PID KORNAX8EVRCA.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, management, nábor, podnikové vedení, právnická osoba, správní kontrola, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)