Sněmovní tisk 13
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 30. 11. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1155/17, PID KORNASGGFREN.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/4 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/5 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 13/7, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 11:00.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 35, usnesení č. 222).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2018.
  Zákon Senátem schválen 19. 7. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 172/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
536Dana Balcarová12760-18657.doc (109 KB) / PDF (666 KB, 15 stran) 9. 4. 2018 v 11:16:02
538Eva Fialová12762-18658.docx (17 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 9. 4. 2018 v 14:35:23
545Radim Fiala12769-18665.docx (21 KB) / PDF (405 KB, 3 strany) 10. 4. 2018 v 11:12:27
548Jan Zahradník12772-18666.docx (14 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 10. 4. 2018 v 12:30:59
549Jan Zahradník12773-18668.docx (15 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 10. 4. 2018 v 12:34:06


Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, náhradní palivo, opatření na kontrolu znečištění, politika životního prostředí EU, skleníkový plyn, snižování plynných emisí, spalovací plyny, znečišťování motorovými vozidly, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší13/0


ISP (příhlásit)