Sněmovní tisk 131
Novela z. o ochraně osobních údajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 23. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0131.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2018 jako tisk 131/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 292/18, PID ALBSAX997M01.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 11. 9. 2018 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: implementující opatření státu, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, pořizování dat, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů131/0


ISP (příhlásit)