Sněmovní tisk 134
Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017

Autor: VOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 3. 2018 jako tisk 134/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Zpravodajem určena prof. JUDr. Helena Válková, CSc..

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 134/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 28. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 292).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 29. 3. 2018 jako senátní tisk 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (bere na vědomí).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 255/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 442).Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)