Sněmovní tisk 135
Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017

Autor: min. pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)