Sněmovní tisk 141
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2018 jako tisk 141/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Ing. Petr Vrána.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 141/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 452).Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)