Sněmovní tisk 149
Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017

Autor: ÚPDI

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 4. 2018 jako tisk 149/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Polanský.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 149/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 64, usnesení č. 455).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, zpráva o činnostiISP (příhlásit)