Sněmovní tisk 15
Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 30. 11. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1153/17, PID KORNASGGBWT7.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka (usnesení č. 88).
  Čtení proběhlo 23. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 10. 4. 2018 na 12. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 183).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/4, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 9:59.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 127, usnesení č. 213).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 4. 2018.
  Zákon Senátem schválen 17. 5. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 93/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, Česká republika, geneticky modifikovaná rostlina, genetika, implementující opatření státu, výživaISP (příhlásit)