Sněmovní tisk 160
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 10. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 13. 10. 2017 senátorům jako tisk 208/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 2. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 356).
  Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 405).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Třísková E., Jelínková Š..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 27. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0160.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 160/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 399/18, PID ALBSAYBHCF95.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 341).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 160/5, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:59.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 96, usnesení č. 415).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 28, dokument 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 1. 2019 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 1. 2019 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 28/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 100).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 47/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1322Petr Třešňák13546-20022.docx (1 MB) / PDF (250 KB, 5 stran) 21. 9. 2018 v 08:13:12
1365Vít Kaňkovský13589-20106.docx (13 KB) / PDF (336 KB, 4 strany) 1. 10. 2018 v 22:23:23
1427Alena Gajdůšková13651-20187.docx (15 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 3. 10. 2018 v 18:21:09
1516Markéta Pekarová Adamová13740-20381.docx (59 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 29. 10. 2018 v 15:31:16
1524Markéta Pekarová Adamová13748-20389.docx (60 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 30. 10. 2018 v 13:15:57
1530Jan Bauer13754-20397.docx (31 KB) / PDF (588 KB, 5 stran) 30. 10. 2018 v 15:23:51
1539Alena Gajdůšková13763-20407.docx (15 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 30. 10. 2018 v 19:48:37
1568Lenka Dražilová13792-20463.docx (14 KB) / PDF (329 KB, 3 strany) 2. 11. 2018 v 10:30:19
1641Vít Kaňkovský13865-20518.docx (0 KB) 13. 11. 2018 v 12:21:16
1642Lenka Dražilová13866-20519.docx (17 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 12:22:51
1644Petr Třešňák13868-20523.docx (1 MB) / PDF (262 KB, 5 stran) 13. 11. 2018 v 12:51:50
1646Petr Třešňák13870-20524.docx (1 MB) / PDF (343 KB, 6 stran) 13. 11. 2018 v 14:09:00
1647Vít Kaňkovský13871-20525.docx (15 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 13. 11. 2018 v 14:16:54
1648Roman Sklenák13872-20526.docx (16 KB) / PDF (222 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 14:27:48
1650Olga Richterová13874-20529.docx (16 KB) / PDF (352 KB, 5 stran) 13. 11. 2018 v 14:53:34
1651Olga Richterová13875-20532.doc (40 KB) / PDF (352 KB, 5 stran) 13. 11. 2018 v 15:04:30


Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, příspěvek na péči, sociální služby, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)