Sněmovní tisk 161
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Jan Chvojka, Radek Vondráček) předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 30. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0161.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 5. 2018 jako tisk 161/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 429/18, PID KORNAYJDM69V.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Bc. Jan Pošvář a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 314). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 314).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 332, dokument 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 11. 2018 a přijal usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 26).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 283/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: advokát, daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, právní pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)