Sněmovní tisk 181
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Jan Birke předložil sněmovně návrh zákona 23. 5. 2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 181/0 dne 25. 5. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0181.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 181/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 481/18, PID ALBSAZ89HEDA.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Zpravodajem 11. 9. 2018 určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA (usnesení č. 315).

  Projednávání pokračovalo 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 315).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/3 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 30. 10. 2018 na 20. schůzi vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1493Václav Klaus13717-20317.docx (46 KB) / PDF (272 KB, 6 stran) 23. 10. 2018 v 16:53:49
1494Václav Klaus13718-20318.docx (42 KB) / PDF (265 KB, 4 strany) 23. 10. 2018 v 16:55:15
1495Václav Klaus13719-20319.docx (42 KB) / PDF (270 KB, 4 strany) 23. 10. 2018 v 16:56:02
1496Václav Klaus13720-20320.docx (43 KB) / PDF (270 KB, 4 strany) 23. 10. 2018 v 16:56:27


Deskriptory EUROVOCu: jízdní personál, lékařská prohlídka, osobní doprava, řidičský průkaz, silniční doprava, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů181/0


ISP (příhlásit)