Sněmovní tisk 202
Novela z. o poštovních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 13. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 341/18, PID KORNARVE3A57.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 469).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 202/5, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:22.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 202/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 49, usnesení č. 686).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 7. 2019.
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 15. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 202/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2330Jan Hamáček14554-21663.docx (48 KB) / PDF (478 KB, 4 strany) 27. 2. 2019 v 13:06:46
2350Leo Luzar14574-21691.docx (23 KB) / PDF (234 KB, 2 strany) 6. 3. 2019 v 11:38:34
2351Leo Luzar14575-21692.docx (26 KB) / PDF (320 KB, 5 stran) 6. 3. 2019 v 11:39:07
2659Leo Luzar14883-22140.docx (23 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 16:43:55


Deskriptory EUROVOCu: patentová licence, poskytování služeb, poštovní služba, režijní náklady

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)202/0
319/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů202/0


ISP (příhlásit)