Sněmovní tisk 230
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 230/0 dne 4. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0230.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 230/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 640/18, PID ALBSB2L9JQH4.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2141František Vácha14365-21314.doc (30 KB) / PDF (281 KB, 1 strana) 30. 1. 2019 v 18:57:25
3551Petr Dolínek15775-23784.doc (38 KB) / PDF (341 KB, 2 strany) 17. 10. 2019 v 09:21:29


Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, regionální finance, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)