Sněmovní tisk 240
Novela z. o zpravodajských službách ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 240/0 dne 16. 7. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 419/18, PID KORNAX2LK8RE.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost (rozhodnutí č. 13)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 240/5, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 11:27.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 240/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 916, usnesení č. 656).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 205/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: informační systém, sběr dat, tajná služba, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky240/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě240/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství240/0


ISP (příhlásit)